Dova za povećanje korisnog znanjaAllahummenfa‘ni bima ‘allemteni ve ‘allimni ma jenfe‘uni ve zidni ‘ilma. El-hamdu lillahi ‘ala kulli halin ve e‘uzu billahi min hali ehli-n-nar.


 Allahu moj, učini mi korisnim ono čemu Si me poučio i pouči me onome što će mi koristiti i povećaj mi znanje! Hvala Allahu na svakom stanju, a utječem se Allahu od stanja stanovnika vatre!